Fundusze Europejskie

JOTAN J.JAMROZ, J.JAMROZ, K.JAMROZ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań TIK zwiększających efektywność funkcjonowania firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa" finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wdrożenie rozwiązań informatycznych, które wpłyną na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjnego potencjału firmy. Wartość projektu: 143.910,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 52.650,00 zł.