Fundusze Europejskie

 

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowego oraz ulepszonego produktu w firmie w wyniku zakupu nowoczesnego sprzętu

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji zarówno produktowej jak i procesowej (zgodnie z opinią o innowacyjności) w skali światowej.

Planowane efekty:

Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu warunków do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 393 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 144 000,00  PLN