Fundusze Europejskie

 

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty produktowej kalendarzy ECO

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci kalendarzy ECO, który jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie i wymagania klientów tematem ekologicznym.

Planowane efekty:

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia możliwości eksportowych firmy i pozwoli rozwinąć dział specjalistycznej poligrafiki.

Wartość projektu: 491 578,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 351 372,03PLN

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowego oraz ulepszonego produktu w firmie w wyniku zakupu nowoczesnego sprzętu

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji zarówno produktowej jak i procesowej (zgodnie z opinią o innowacyjności) w skali światowej.

Planowane efekty:

Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu warunków do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 337 020,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 123 300,00 PLN

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

up
catalog