Warunki sprzedaży

Forma zamówienia:

Zamówienia na witrynie www.jotan.pl dokonywane są za pośrednictwem naszego modułu po zalogowaniu się na swoje konto.

Warunki dostawy w sprzedaży wysyłkowej:

Kalendarze dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich Fedex i Raben na koszt Zamawiającego. W przypadku jednorazowego zamówienia o wartości powyżej 2500,- zł netto pokrywamy koszty wysyłki.

UWAGA! Prosimy o sprawdzenie  w obecności kuriera przesyłki w zakresie zgodności liczby kartonów z listem przewozowym, a w przypadku palet także ilości kartonów na palecie. W przypadku braków ilościowych, zauważenia uszkodzeń kartonów lub śladów ich otwierania prosimy o natychmiastowe spisanie protokołu reklamacyjnego z kurierem.  Jest on  niezbędny do rozpatrzenia wszelkich reklamacji dotyczących niezgodności przesyłki z Państwa zamówieniem.

Prosimy o sprawdzenie zamówionego produktu przed jego firmizacją.  Wszelka modyfikacja produktu wyłącza odpowiedzialność sprzedawcy za jego wady.

Warunki płatności:
• gotówka
• przy dłuższej współpracy i po podpisaniu umowy – 14 dniowy termin płatności.
• przedpłata.
Warunkiem realizacji tej formy płatności jest przesłanie nam kopii przelewu na nasze konto kwoty odpowiadającej wartości brutto       zamówionych  kalendarzy. Kwota ta podana będzie na wysłanej Państwu faxem fakturze pro forma, potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Nieotrzymanie przez nas potwierdzenia Państwa przelewu w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury pro forma uznajemy za anulowanie  zamówienia.

W przypadku dużej ilości zamówień producent kalendarzy JOTAN zastrzega sobie możliwość realizacji zamówień w partiach. W takim przypadku Zamawiający pokrywa jedynie koszty pierwszej przesyłki, a koszt pozostałych przejmuje nasza Firma.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH  USŁUG

•    Wszelkie przedstawione w katalogu wzory dostępne są do wyczerpania nakładów.
•    Powyższa publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego i może być rozumiana wyłącznie jako informacja handlowa.

Regulamin jotan.pl

System zamówień Jotan.pl działający pod adresem www.jotan.pl, prowadzony jest przez Jotan J.Jamroz J.Jamroz K.Jamroz Sp.J. z siedzibą w Katowicach, ul. Strzelców Bytomskich 49, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000117860 NIP: 634-02-55-044 Regon: 003487215

1. System zamówień prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z pkt 12. Zamówienie może być również złożone pocztą e-mailową. Jeżeli formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo, a w przypadku zamówień drogą e-mailową gdy list elektroniczny będzie niezrozumiały, zamówienia takie nie będą realizowane.
3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. (podatek VAT jest doliczany do końcowej sumy zamówienia). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej
8. W momencie potwierdzenia przez Sprzedającego wysłanego do niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami).
9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
11. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Nazwa Sklepu”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
12. Produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksy cywilnego.